Vroege signalering van dyslexie

Vaak hebben kinderen op het moment dat ze naar groep 3 gaan ontzettend veel zin om te leren lezen. Maar als dan blijkt dat die letters niet blijven hangen, én je ziet je klasgenootjes boek na boek uitlezen, kan het zelfvertrouwen een flinke deuk krijgen.

Evelien Broersen
Dyslexiebehandelaar & Orthopedagoog


 

Tijdens de intakegesprekken met ouders bij dyslexieonderzoeken, horen we vaak dat ouders al langere tijd vermoeden dat hun kind dyslexie heeft. Soms omdat één van de ouders zelf dyslexie heeft. Hij of zij herkent zichzelf in het kind. Of merkt dat het lezen en spellen wat moeizaam verloopt. Maar er zijn veel kinderen bij wie het lezen en spellen wat moeizaam op gang komt. Vaak komt dit later, met wat extra oefenen, wel weer goed. Het is niet altijd meteen duidelijk dat er sprake is van dyslexie. Vaak wordt gedacht dat het typisch dyslectisch is om bijvoorbeeld letters die veel op elkaar lijken om te draaien, zoals de d en de b. Maar niet iedere dyslectische leerling wisselt deze letters om. Dyslexie uit zich niet bij ieder kind op dezelfde manier. Sommige dyslectische kinderen lezen zeer spellend en traag. Andere kinderen lezen vrij vlot, maar maken veel fouten. Ieder kind is uniek en dat zelfde geldt voor kinderen met dyslexie. Er zijn wel signalen waar u op kunt letten, zelfs al vanaf de kleuterklas.

In de kleuterklas

 

In de kleuterklas zie je vaak dat dyslectische kinderen moeite hebben met het leren en onthouden van begrippen. Zo kan het lastig zijn om de dagen van de week te benoemen. Of weet een kind niet goed wat de kleuren zijn. Het leren van versjes en liedjes is lastig en de zinsopbouw klopt vaak niet. Als het kind ouder wordt, kan het moeite blijven houden met het nazeggen van zinnen, is rijmen lastig en hoort het vaak niet de subtiele verschillen in klanken.

In de dyslexiebegeleiding doen we vaak in één van de eerste lessen een spelletje met woorden. De leerling moet dan een woord nazeggen, vervolgens wordt er een klank weggelaten (bij straf laten we bijvoorbeeld de r weg) en moet de leerling aangeven welk woord er overblijft. Dit is voor onze dyslexie toppers vaak een ingewikkelde opdracht.

Lezen en spellen

 

Als het kind meer toe is aan lezen en spellen gaat dit vaak moeizaam. Het leestempo blijft bijvoorbeeld achter of een leerling blijft zeer spellend of radend lezen.

Bij spelling worden er nog fouten gemaakt in makkelijke woorden. Klanken en letters die veel op elkaar lijken, worden door elkaar gehaald en spellingsregels blijven niet hangen.

Afbeelding

afbeelding

Weerstand tegen lezen

Vaak hebben kinderen op het moment dat ze naar groep 3 gaan ontzettend veel zin om te leren lezen. Maar als dan blijkt dat die letters niet blijven hangen, én je ziet je klasgenootjes boek na boek uitlezen, kan het zelfvertrouwen een flinke deuk krijgen. Ouders (en ook leerkrachten) merken dat hun kind steeds meer weerstand tegen het lezen krijgt. Erg begrijpelijk natuurlijk, want iets doen waar je niet zo goed in bent, is vaak niet favoriet.

Toch is het heel belangrijk om leeskilometers te maken, juist voor kinderen met dyslexie. Hierbij kunnen zij wel wat hulp gebruiken. Daarom is vroege signalering zo belangrijk!

Herkent u uw kind in deze signalen?

 

Herkent u uw kind in de eerdergenoemde signalen en heeft u een vermoeden van dyslexie? Bespreek dit dan met de leerkracht, hij of zij kan u helpen met verdere stappen.

Bent u benieuwd op welke signalen de leerkracht let bij uw kind? We hebben een speciale ‘Inventarisatielijst dyslexie’ voor leerkrachten gemaakt. 

Meer informatie?