Van methode tot thema

Wij gaan met je in gesprek om vragen en verwachtingen helder te krijgen. Vervolgens bieden wij je een traject of bijeenkomst op maat aan.

Nieuwe methode? Laat je door ons adviseren en ondersteunen

Ben je op zoek naar een (andere) methode op het gebied van wereldoriëntatie? In ons Onderwijs Informatie Centrum staan gerenommeerde methodes. Maak een afspraak en kom langs. We adviseren je graag.

Is de methode aangeschaft? Ook dan kun je op ons rekenen. Wij kunnen begeleiden in het versterken van de leerkrachtvaardigheden.

Anders werken met je methode

 

Wil je de leeromgeving verrijken en meer diepgang in je lessen? Dat kan door anders met je huidige methode voor wereldoriëntatie te werken. We brengen veranderingen aan in de leerkrachtvaardigheden, inhoud of organisatie. Zo kun je bijvoorbeeld in blokken gaan werken. Er ontstaat diepgang in de lessen en verbetering in de vaardigheden en betrokkenheid van de leerlingen.

Vormgeven aan een schoolthema

 

Wil je met de hele school werken aan één thema? Je kunt van ons ondersteuning krijgen bij het brainstormen met het hele team, nadenken over de startactiviteit, oriëntatie op het thema, uitvoering en afsluiting van het thema. We houden altijd rekening met de belevingswereld van de leerlingen en gebruiken de kerndoelen ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’.

Thematisch werken

 

Werken met thema’s geeft veel mogelijkheden voor onderzoekend en ontwerpend leren. De kinderen gaan met hun eigen onderzoeksvragen aan de slag. Door met thema’s te werken, vergroot je de actieve houding, de betrokkenheid en de talenten van de leerlingen. Wanneer je langer werkt aan één onderwerp, creëer je meer kansen om je leeromgeving te verrijken en ontstaat er meer diepgang in het leerproces.

Meer informatie?