Veelgestelde vragen

De consulenten OZL krijgen regelmatig vragen over onderwijs aan zieke leerlingen. Dit zijn vragen van scholen of van ouders.

Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust contact op met Inge Schelvis.

Waarom is het belangrijk dat zieke leerlingen onderwijs kunnen volgen?

 

Juist voor zieke leerlingen is het essentieel dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat en de verbinding met school behouden blijft. De vertrouwde band met school, leraren en medeleerlingen blijft hierdoor bestaan.

Onderwijs geeft structuur en afleiding, doet een beroep op wat de leerling wél kan en biedt weer toekomstperspectief.

We willen graag een Consulent OZL inschakelen. Hoe moeten we dat aanpakken?

 

Een verzoek tot ondersteuning kan telefonisch of per mail worden ingediend bij onze Coördinator OZL Inge Schelvis als het kind staat ingeschreven bij een school in ons werkgebied*. Zij beoordeelt of de school en het kind in aanmerking komen voor begeleiding.

*gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heemskerk, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stedebroec, Texel, Uitgeest, Velsen.

Zit uw gemeente er niet bij?Kijk op ziezon.nl voor een Consulent bij u in de buurt.

Wat kost het inschakelen van een Consulent OZL?

Er zijn géén kosten verbonden aan het inschakelen van een Consulent OZL. De landelijke voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen heeft in het kader van passend onderwijs een unieke positie, omdat zij apart wordt gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met onze Coördinator OZL Inge Schelvis.

Wie is verantwoordelijk voor het onderwijs aan zieke leerlingen?

De school waar de leerling is ingeschreven, is er verantwoordelijk voor dat de leerling onderwijs kan blijven volgen. Dit is vastgelegd in de verschillende onderwijswetten. De continuïteit van het onderwijs voor zieke leerlingen valt onder de zorgplicht van het schoolbestuur waar een school onder valt. Het schoolbestuur heeft de taak na te gaan wat de ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn en kan daarbij een beroep doen op de landelijke voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL).

Geeft een Consulent OZL ook thuisonderwijs?

 

Nee, een Consulent OZL geeft zelf geen thuisonderwijs.

Onze Consultenten verzorgen begeleiding en advies, geven voorlichting aan scholen en kijken samen met alle betrokkenen naar de beste mogelijkheden voor de zieke leerling.

Indien thuisonderwijs de beste oplossing is, kan de Consulent OZL deze lessen thuis of in het ziekenhuis wel voor de leerling organiseren.

Mijn leerling kan door beperkingen van de ziekte niet meedoen aan gymnastiek. Hoe kunnen we als school met deze situatie omgaan?

 

Vaak wordt geadviseerd om wel te bewegen, maar minder intensief. Het is belangrijk dat leerlingen met een inspanningsbeperking in elk geval zelf hun grenzen aangeven, meedoen in een minder hoog tempo, vaker rustmomenten inlassen en eerder kunnen stoppen.

Indien mogelijk onderneemt een leerling activiteiten die wel aansluiten bij de gymles maar minder belastend zijn, zoals keeper of scheidsrechter zijn. Hierbij wordt de leerling wel betrokken in de les en bij de klas, waardoor een uitzonderingspositie wordt vermeden.

We hebben een leerling met ernstig letsel door een ongeluk. Wat moeten we regelen?

 

We raden u aan om een beroep te doen op de dienstverlening van onze Consulent OZL. Het OZL-traject duurt kort en is laagdrempelig, direct inzetbaar en zonder enige vorm van indicatiestelling.

Als gedurende het traject duidelijk wordt dat langdurige begeleiding wenselijk is, dan kan een structurele vorm van ondersteuning worden ingezet. Onze Consulent kan adviseren over welke aanpassingen en mogelijkheden er zijn in een vervolgtraject. Er kan bijvoorbeeld een individueel zorgarrangement worden aangevraagd. De extra noodzakelijke ondersteuning van de zieke leerling komt door de invoering van passend onderwijs dan voor rekening van het samenwerkingsverband.

Mijn leerling is voor langere periode opgenomen in het ziekenhuis. Hoe zorg ik dat het onderwijs doorgaat?

 

In de universitair medische centra is een Educatieve Voorziening aanwezig. Zij kunnen tijdelijk het onderwijs overnemen en de leerling onderwijs
geven. Leerlingen opgenomen in andere ziekenhuizen kunnen een beroep doen op onze Consulenten die zullen kijken naar onderwijs passend bij de situatie.

Mijn kind kan vanwege behandelingen minder lessen volgen. Hoe kan ze toch bijblijven?

 

Als ze veel lessen mist, kan er bekeken worden of ze (tijdelijk) de lesstof mag ‘uitdunnen’. Onze Consulent OZL kan hierbij ondersteunen. Als ze lang en intensief onder behandeling is, is er de mogelijkheid om KlasseContact aan te vragen. Dit is een apparaat van het KPN Mooiste Contact Fonds om lessen te volgen op afstand. De aanvraag hiervoor wordt gedaan door onze Consulent OZL.

Neem voor meer informatie contact op met onze Coördinator OZL Inge Schelvis.

Mijn kind gaat een uitgebreid behandeltraject in voor leukemie. Kan hij nog wel overgaan?

 

Ziek zijn betekent helemaal niet per se dat uw kind een klas moet doubleren. Het is wel zo dat het verstandig is om afspraken te maken over de lesstof als hij veel school mist. Wel of niet kunnen overgaan hangt samen met welke lesstof minimaal gevolgd moet zijn om over te kunnen gaan naar de volgende klas. Goed overleg en afspraken maken met alle partijen is belangrijk.

Onze Consulent kan samen met u, uw kind en de school bespreken wat de mogelijkheden zijn, welke afspraken er gemaakt kunnen worden en welke extra ondersteuning kan helpen om toch over te gaan. We helpen u graag om te kijken naar passende oplossingen.

Mijn leerling heeft door jeugdreuma veel school gemist. Kan ze het examen nog doen?

 

Deze leerling kan toch examen doen. Een ziekte/beperking mag de toegankelijkheid tot een examen niet verhinderen.

De wijze van afname kan worden aangepast aan de mogelijkheden van de kandidaat. De meeste aanpassingen moet de school wel melden bij de Inspectie van het Onderwijs. Over verdergaande aanpassingen kan de school overleggen met het College voor Toetsen en Examens.

Neem voor meer informatie contact op met onze Consulent OZL.

Mijn kind kan door ziek zijn geen stage lopen. Hoe moet dat nu?

 

Onze Consulent OZL kan samen met u, uw kind en school bespreken wat de mogelijkheden zijn en welke afspraken er gemaakt kunnen worden.

Soms kan een school een vervangende opdracht geven in plaats van een stage. Of de stage kan op een later moment gedaan worden, als bijvoorbeeld een stageblok en een lesblok opgewisseld kunnen worden in het jaarrooster. Soms is het ook mogelijk duur of lengte van de stagedag aan te passen zodat het beter vol te houden is.

Sommige scholen geven tijdelijke vrijstelling als het in een volgend leerjaar wordt ingehaald. Bekijk met school welke ruimte er is in de exameneisen voor de doorstroom naar een volgend studiejaar.

Meer informatie?