Wat is dyslexie?

Wat is dyslexie?

Bij kinderen met dyslexie gaat lezen, spellen en schrijven moeizaam. Dit staat los van intelligentie.

Het woord dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het Grieks.

  • dys = niet goed functioneren, beperkt
  • lexis = taal of woorden

Waaraan merkt u het?

Kinderen met dyslexie kunnen moeite hebben met:

  • het verschil te horen tussen klanken
  • de letters en cijfers in de juiste volgorde te zetten
  • aandachtig te luisteren
  • het aanleren en automatiseren van tafelsommen en spellingsregels
  • het onthouden van vaste woordcombinaties, uitdrukkingen of gezegdes
  • het onthouden van rijtjes, losse woorden en jaartallen

 

“Onze zoon heeft door de dyslexiebehandelingen veel meer zelfvertrouwen en plezier gekregen. Vandaag heeft hij zonder hulp een cake gebakken door stap voor stap te lezen wat er op het pak staat.”

Ingmar over haar zoon

 

“De begeleiding zo een-op-een is echt goed voor het kind. Het krijgt alle aandacht en tijd en de regels worden zo rustig en duidelijk besproken. Onze zoon komt apetrots thuis met een toets zonder allemaal rode strepen.”

Peggy over haar zoon

“Wij waren heel blij met de behandelaar. Ze maakte er echt een feestje van voor onze dochter, ondanks dat er ook heel hard gewerkt moest worden. Onze dochter heeft veel regels en trucjes geleerd om toe te passen. Zodat ze er beter uit komt met lezen en spelling. Dat is gewoon heel handig.”

Yvonne over haar dochter

 

“Bij het kiezen van een instantie voor je kind, zou ik OBD Noordwest aanraden. Als ik verschillen hoor en zie van anderen vind ik hier meer resultaat zichtbaar. Hij gaat niveaus omhoog, vindt dit leuker en nu hoeft hij niet meer van die kinderachtige boeken te lezen.”

Irma over haar zoon

U heeft het vermoeden dat uw kind dyslexie heeft. Wat kunt u doen?

 

We horen vaak dat het voor ouders een lastig pad is om de bevestiging te krijgen dat hun kind dyslexie heeft. Wij maken de zoektocht graag makkelijker met deze tips.

Lees de blog van Lisette Vermeulen, onze Dyslexiebehandelaar & Orthopedagoog.

Meer informatie?