Wetenschap & Techniek

Wij gaan met je in gesprek om vragen en verwachtingen helder te krijgen. Vervolgens bieden wij je een traject of bijeenkomst op maat aan.

W&T in je school (technieklokaal, techniekcircuit, proefjes)

Heeft W&T al een eigen plek binnen de school? Is er een technieklokaal of wordt er gewerkt met een techniek- of proefjescircuit? Wij helpen bij het versterken van de inhoud, de vaardigheden van de kinderen, de organisatie en de begeleidende rol van de leerkracht.
Met de inzet van onze expertise krijg je leerlingen die nóg gemotiveerder, nieuwsgieriger en zelfstandiger zijn. Dat wil toch iedereen?

Taal en W&T

 

W&T is doorspekt van vaktaal. Dit gaat verder dan alleen wereldoriëntatie en doet een beroep op de taalvaardigheden van de kinderen. We bieden ondersteuning in het verbinden van W&T aan woordenschat, begrijpend lezen en taal. Dit leidt tot een functionele transfer en de versterking van basisvaardigheden.

Rekenen en W&T

 

W&T is doorspekt van vaktaal die naast wereldoriëntatie ook veel rekentaal bevat. We bieden ondersteuning in het verbinden van W&T aan rekenen in concrete situaties. Dit leidt tot een functionele transfer en versterking van rekenvaardigheden.

Meerkunners & techniek

 

Binnen W&T zijn er volop mogelijkheden om meerkunners uit te dagen om hun talent te ontwikkelen. We bieden ondersteuning in het verdiepen van onderzoeksvragen waardoor hogere cognitieve functies bij de kinderen worden aangeboord.

Meer informatie over (hoog)begaafdheid.

OBD Noordwest is aangesloten bij Expertisecentrum Wetenschap & Technologie

 

Binnen het EWT Noord-Holland/Flevoland bundelen schoolbesturen, universiteiten, Pabo’s, stichting Techno Challenge / Jet-Net Junior voor de Noordvleugel, Science Center NEMO en onderwijsadviesbureaus hun krachten om W&T een plaats te geven in het curriculum.

Meer informatie?